Om oss

Västra LA består av följande personer:

Ordförande:                                  Kassör:                                      Sekreterare:
Angelica Eklund                           Stellan Tjernström                      Lisbeth ”Mimmi” Hägg
angelica@acania.se
070-20 13 745

Dan Björkman
Carina Ranagården
Lise-Lotte Häger
Helene Källstedt